1. Gwarancja udzielona jest na okres 12 miesięcy i obejmuje elementy ogrodzeń (słupki, płyty pełne/ażurowe).
 2. Udzielamy gwarancji na materiał dostarczony i rozładowany u klienta. Wszelkie roszczenia dotyczące jakości oraz ewentualnych wad klient zobowiązany jest zgłosić podczas rozładunku materiału. Nie bierzemy odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia materiału, złożonego już u klienta.
 3. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się za wolny od wad widocznych. W przypadku zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji wadliwy materiał zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach ustalonych przez strony.
  W przypadku gdy klient wiedział o wadzie w chwili odbioru materiału lub gdy wada nie obniża wartości użytkowej materiału producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych.
 4. Ze względu na wymagane środki oraz zabezpieczenia materiału transportowanego  nie bierzemy odpowiedzialności za materiał odbierany przez klienta własnym transportem.
 5. Jeżeli klient nie zamawia usługi montażowej ogrodzenia zobowiązany jest do zabezpieczenia rozładowanego materiału we własnym zakresie
 6. Jeżeli klient wykonuje montaż ogrodzenia we własnym zakresie Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w skutek nieprawidłowego montażu.
 7. Elementy ogrodzeń sprzedawane są standardowo w kolorze szarym (kolor betonu) lub na zamówienie barwione w masie przy pomocy pigmentu.
 8. Ze względów technologicznych dopuszcza się powstawanie mikro pęknięć na powierzchni materiału, które nie mają wpływu na własności użytkowe ogrodzenia.
 9. Reklamacją nie są objęte:
   • różnice w odcieniach płyt oraz słupków związane z technologią produkcyjną,
   • wypływki betonu występujące na krawędziach materiału,
   • pory na powierzchni materiału,
   • naloty, wykwity, plamy (powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, procesu parowania lub niewłaściwego przechowywania przez klienta),
   • niewielkie uszkodzenia mechaniczne (otarcia, rysy, odpryski).